Sözlü Tercüme Hizmetleri

Tüm Dünya dillerinde Sözlü,Simültane, ve Ardıl çeviri hizmetlerimiz için bizi aramakta tereddüt etmeyiniz lütfen.

-Ardıl Tercüme
Bu tercüme hizmetimizde konuşmacı cümlesini bitirmesi sonrası, tercümanın o zamana kadar aldığı notu tercüme ederek diğer tarafa aktarır. Herhangi bir donanım gerekmeyen ve simültane tercümeyle karşılaştırdığımzda daha uygun ücretli olduğu için ufak ölçekli iş toplantıları, karakol ifadeleri, ve mahkeme davalarında verilen ifadelerde uygun görülür…

-Simültane Tercüme
Bu tercüme hizmetimizde konuşmacının söylediklerinin eş zamanlı halinde tercüman tarafından diğer bir dile ses sistemleri aracılığı ile ve tercüman donanımlı odalar halinde kullanılarak diğer dinleyenlere aktarılma halidir. Uluslararası firma veya kişilerle yapacak olduğunuz toplantı, konferans, seminer veya diğer organizasyonlarınızda teke  tek tercümanlar ile ihtiyaç duyduğunuz dillerde Simültane Tercüme Hizmetleri firmamız vermektedir…
Çeviriler ihtiyaçlara uygun olarak aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir;
- Kurumsal (elektronik posta yoluyla, disket veya CD ortamında, sayfa düzeni yapılmış belge çıktısı halinde)

- Noter tarafından tasdikli halinde

- Yeminli tercüman tarafından onaylı halinde

İhtiyaç halinde bizi aramayı tereddüt etmeyiniz.